Wednesday, November 11, 2009

MATLUMAT KOD HS DI DALAM MANIFEST

Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM) ingin mencadangkan supaya Harmonised Commodity Description and Coding System yang biasa di panggil Kod HS di masukkan dalam manifes kargo. Kod HS ini telah dibangunkan oleh Word Customs Organisatian (WCO) dan digunapakai oleh kebanyakan negara untuk penjenisan dagangan, pungutan hasil dan statistik dagangan.Buat masa ini JKDM tidak mewajibkan maklumat HS kod dimasukkan dalam manifest, walaubagaimanapun kebanyakan negara maju telah mewajibkan HS kod dalam manifest. Dengan adanya maklumat HS kod ia dapat membantu JKDM, lain-lain Jabatan Kerajaan (OGA) yang terlibat dalam kelulusan import / eksport / pengeluaran permit, Pihak Pelabuhan, Pihak Berkuasa Zon dan lain-lain pihak berkuasa yang terlibat untuk mempercepatkan proses kelulusan dan pelepasan dagangan yang di import dan eksport. Ini akan mengurangkan kos perniagaan. JKDM ingin melaksanakan cadangan ini melalui 1 Februari 2010.http://www.customs.gov.my/index.php/bm/component/content/article/187-berita-terkini/250-maklumat-kod-hs-di-dalam-manifest

No comments:

Popular Posts

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...